کنسانتره گوسفند و بز تازه زا

این کنسانتره با استفاده از بهترین مواد اولیه و براساس احتیاجات پیش بینی شده برای میش ها و بزهای تازه زا با میانگین وزن ۶۵ کیلوگرم و وضعیت تولیدمثلی دوقلوزا تهیه شده است. مصرف کنسانتره تازه زا شرکت ستاره کیان بیرجند می تواند خوراکی کامل و اقتصادی برای تامین نیازهای میش ها و بزهای تازه زای گله شما باشد. انتظار می رود که با اجرای برنامه دقیق تغذیه براساس مصرف این محصول و پیشنهادات مشاوران شرکت ستاره کیان بیرجند، دام های تازه زا آغوز و شیرکافی و با کیفیت برای تغذیه نوزادان داشته باشند و دچار مشکلات متابولیکی پس از زایش نشوند.